Labway Biotech

【LABWAY週年慶送大禮比賽 】- 結果公佈

【LABWAY週年慶送大禮比賽 】- 結果公佈

感謝大家的參與,好開心見到食過我地SC-3 海參精元素既客人身體狀況都有改善。依家比賽結果終於出爐啦,快啲click入條link睇下啦!

得獎者將陸續個別通知領取獎品詳情,請繼續留意我們的動向。

#labway送大禮 #海參精元素 #海參研究所

【LABWAY週年慶送大禮比賽】- 結果公佈

 獲得”SC-3海參精元素120粒裝”乙瓶 

 1. 088
 2. 084
 3. 082
 4. 081
 5. 080
 6. 066
 7. 047
 8. 042
 9. 036
 10. 029
 11. 027
 12. 023
 13. 022
 14. 021
 15. 019
 16. 018
 17. 011
 18. 010
 19. 004
 20. 002

 獲得中東赤海參(300gram)

 1. 086
 2. 083
 3. 077
 4. 073
 5. 071
 6. 069
 7. 063
 8. 058
 9. 048
 10. 044
 11. 039
 12. 038
 13. 037
 14. 033
 15. 032
 16. 030
 17. 025
 18. 024
 19. 007
 20. 006

 “海參精元素旅行裝”(每樽含十粒精元素)乙瓶 

 1. 087
 2. 085
 3. 079
 4. 076
 5. 075
 6. 074
 7. 072
 8. 070
 9. 068
 10. 067
 11. 065
 12. 064
 13. 062
 14. 061
 15. 060
 16. 059
 17. 057
 18. 055
 19. 054
 20. 053
 21. 052
 22. 051
 23. 050
 24. 049
 25. 046
 26. 045
 27. 043
 28. 041
 29. 040
 30. 035
 31. 031
 32. 028
 33. 027
 34. 020
 35. 016
 36. 013
 37. 012
 38. 009
 39. 008
 40. 003